Další vzdělávání učitelů fyziky pražských ZŠ a SŠ
kurzy na MFF UK v rámci projektu JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119
„Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze”

ICT ve fyzice pro talentované žáky

Garant kurzu

RNDr. Stanislav Zelenda, katedra didaktiky fyziky

Délka kurzu

36 hodin přímé výuky + 14 hodin samostudia

Charakteristika kurzu

Specializovaný kurz zaměřený na přípravu učitelů SŠ a ZŠ pro práci s talentovanými žáky s využitím ICT.

Cílem je nabídnout učitelům praktické informace pro práci s tzv. „žáky talentovanými na fyziku“, seznámit je s možnostmi ICT pro zlepšení práce s touto skupinou dětí. Učitelé se prakticky seznámí s ověřenými postupy pro žáky ve věku od 14-16 let. Budou se moci zúčastnit jako pozorovatelé reálné online (kombinované) výuky talentovaných dětí. Kurz bude podporován nástroji pro online výuky. K prostředkům, s jejichž využitím ve výuce a práci s žáky se účastníci seznámí, bude patřit počítačové modelování a měření pomocí počítačů přímo napojených na fyzikální experiment. Převažující formou budou laboratorní práce a semináře doplněné online komunikací.

Kdy

Kde

Pro koho

Akreditace a cena kurzu

Kurs je akreditován MŠMT a díky dotaci z projektu JPD3 je pro účastníky zdarma.

Jak se přihlásit

E-mailem na adresu: stanislav.zelenda@mff.cuni.cz, na níž též mohou zájemci získat další informace.