změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Kurz DVPP: Fyzika mikrosvěta – základy

 

Kurz bude probíhat na podzim 2022

Vzhledem k blížícímu se začátku kurzu, je přihlašování možné již jen pomocí e-mailu.

Přihlášení účastníci obdrželi e-mail podrobnosti k kurzu. Pokud jste je nedostali, prosím neprodleně kontaktujte lektorku kurzu.

Pokud máte ke kurzu nějaké otázky, napište na adresu: zdenka.koupilovazavináčmff.cuni.cz.

 

O kurzu

Jedná se o vzdělávací kurz pořádaný Matematicko-fyzikální fakultou UK v rámci DVPP. Orientuje se na vybrané základní poznatky z fyziky mikrosvěta, tj. z atomové, kvantové, jaderné a částicové fyziky. Kromě výkladu základních konceptů se zaměřuje zejména na vhodné žákovské aktivity do výuky na základní i střední škole. Cílem je, aby účastník získal jednak pochopení základních fyzikálních konceptů a principů z této oblasti fyziky (např. rozměrová a energetická škála, modely atomů, princip duality, relace neurčitosti, kvantová provázanost, spektra, jaderné záření a jeho využití apod.), jednak poznal a prakticky si vyzkoušel náměty na konkrétní aktivity, které může se svými žáky realizovat ve výuce.

Kurz je určen učitelům 2. stupně ZŠ, učitelům gymnázií a učitelům SOŠ a SOU.

 

 

Realizace byla v roce 2022 podpořena MŠMT v rámci opatření na podporu studijních programů, zaměřených na přípravu budoucích učitelů na pedagogických i nepedagogických fakultách veřejných vysokých škol.

Forma

Kurz bude probíhat hybridně. Tři šestihodinové bloky proběhnou na MFF UK (V Holešovičkách 2, Praha 8) a budou doplněny šesti dvouhodinovými online bloky. Výuka se bude konat v období říjen - prosinec 2022.

 

Obsah kurzu

1. prezenční blok (6 h) – pátek 7. října 2022 od 10:00

1. distanční blok (2 h)

2. prezenční blok (6 h)

2. distanční blok (2 h)

3. distanční blok (2 h)

4. distanční blok (2h)

5. distanční blok (2 h)

3. prezenční blok (6 h)

Samostatná práce (dobrovolná součást)

6. distanční blok (2 h)

Další informace o kurzu

Odborný garant: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra didaktiky fyziky MFF UK
Lektor: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Kontakt: Helena Šulcová (sekretariát KDF)
e-mail: kdf@mff.cuni.cz
tel.: 951 552 407

RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. (garant kurzu)
zdenka.koupilovazavináčmff.cuni.cz

Akreditace: MŠMT 21510/2022-4-811
učitelé 2. st. ZŠ,
učitelé gymnázií,
učitelé SOŠ a SOU
Cena kurzu: zdarma
Rozsah: celkem 30 hodin
Podmínka získání certifikátu: alespoň 70 % účast
Maximální počet účastníků: 20
Místo konání prezenční části: MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8
Termíny:


prezenční část vždy v pátek, 10:00-16:00
7. 10., 21. 10., 25. 11.

online bloky proběhnou v MS Teams (v rámci licence MFF UK)
vždy v útery 17:00-18:30
18. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11.

Po dohodě s přihlášenými lze termíny upravit.
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:25. 8. 2022
V případě problémů se obraťte na Webmastera.