Další vzdělávání učitelů fyziky mimopražských ZŠ a SŠ
kurzy na MFF UK v rámci projektu OPRLZ CZ.04.1.03/3.1.15.2/0065
„Další vzdělávání učitelů fyziky a matematiky podporující rozvoj aktivizujících metod výuky”

Projekt na úrovni MFF UK

Jde o projekt v rámci programu OPRLZ. Projekt CZ.04.1.03/3.1.15.2/0065 „Další vzdělávání učitelů fyziky a matematiky podporující rozvoj aktivizujících metod výuky“ je tedy projekt podporovaný Evropskými sociálními fondy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt je realizován v době od 1. 8. 2006 do 31. 7. 2008.

Na úrovni Matematicko-fyzikální fakulty se projekt týká vývoje, pilotování a běhu celkem 13 kurzů pro učitele matematiky a fyziky. Významná část kurzů se realizuje přímo v regionech. Na projektu se podílí zejména katedra didaktiky matematiky, katedra didaktiky fyziky a odborníci z dalších fyzikálních kateder.


Pro učitele fyziky

Vyvíjíme, pilotujeme a realizujeme 11 kurzů s hodinovou dotací 16 až 36 hodin. Cílem všech vedoucích kurzů je, aby byly pro účastníky maximálně zajímavé a užitečné. (Jména vedoucích i dalších odborníků podílejících se na vedení kurzů, mezi učiteli fyziky v ČR většinou již dostatečně známá, jsou zárukou, že tato naše snaha není formální.) Kurzy jsou akreditovány MŠMT. Po dobu trvání projektu je díky dotacím z ESF a MPSV účast na kurzech pro účastníky zdarma.


Seznam kurzů: