změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

loga zadavatelů

Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů s ohledem na specifika velkoměsta

(kombinované kurzy s online podporou pro učitele a žáky)

 

Dotační titul:

Operační program CZ.04.3.07/3.1.01.02 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.město Praha (JPD 3)

Číslo priority:

7.3. Rozvoj celoživotního učení

Číslo opatření:

7.3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání

Žadatel a realizátor projektu:

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

Odpovědný řešitel:

Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.

Partneři, spolupracující subjekty:

Projektová manažerka:

Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.

Charakteristika projektu:

Projekt řeší kritický nedostatek kurzu dalšího vzdělávání pro učitele přírodovědných (fyziky, biologie, chemie a zeměpisu) a technických předmětů a zároveň nedostatečnou motivaci žáku vyšších ročníků základní školy a studentů nižších ročníků středních škol ke studiu a dalšímu vzdělávání v těchto oborech.

V průběhu projektu bude vytvořeno 5 kombinovaných kurzu ve dvou variantách - učitelské a žákovské, s výraznou online podporou, důrazem na mezipředmětové vazby a respektem ke specifikum velkoměsta. Kurzy se zaměřují na rozvoj klíčových kompetencí učitelů i žáku, týmovou práci a inovativní přístupy k výuce i učení se. v těchto kurzech bude proškoleno celkem 110 účastníků v týmech tvořených učitelem a 1-2 žáky/studenty z téže školy. Výsledky týmových prácí budou publikovány a zpřístupněny učitelské veřejnosti.

V zájmu udržitelnosti navrhovaného řešení budou vytvořené kurzy akreditovány pro DVPP MŠMT a poskytnuty zúčastněným školám. Zájemci z těchto škol budou v rámci projektu proškoleni jako budoucí lektoři.

Doba realizace projektu:

2. ledna 2006 až 15. prosince 2007

Kontakt:

Zdena.Lustigova@mff.cuni.cz

Martin.Galbavy@mff.cuni.cz

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 9. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.