změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

VĚDOHRANÍ 2009

Akce pořádaná KDF MFF UK 1. června 2009 na Novoměstské radnici v Praze.

... zpět aktuální ročník

Několik fotek z akce...jedno ze stanovišť na "malém" okruhu......hrajeme si se setrvačníkem......hrajeme si s robotem......hrajeme si s LabQuestem...
zde měříme sílu při přetlačování, měřili jsme také množství kyslíku a CO2 ve vydechovaném vzduchu
(děkujeme 1. LF UK za zapůjčení senzorů 02-BTA a CO2-BTA)...meteorologie......voda, ponor, Archimédův zákon......hrátky s jednoduchou elektronikou...

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:10. 9. 2011
V případě problémů se obraťte na Webmastera.