změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Mechanika

Prozatimní učební text k přednášce NFUF101 Mechanika (dříve NUFY080 Fyzika I (mechanika)) pro posluchače oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání.
(c) L. Dvořák, 2016-2022


Budu vděčný za upozornění na chyby a za náměty na zlepšení.
(Některé drobnosti, zejména v dodatcích kapitol, budou ještě, doufejme, doplněny.)
   Leoš Dvořák


Poděkování:
Tvorba kapitol 9 a 11 tohoto učebního textu byla podpořena z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2020, projekt Podpora zkvalitnění přípravy učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK.
(Pozn.: Přislíbený a z projektu hrazený rozsah byl 10 a 20 stran, při tvorbě kapitol se text trochu rozrostl...)


http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:5. 10. 2015
V případě problémů se obraťte na Webmastera.