změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Termodynamika a statistická fyzika (NUFY100)

Vznikající skripta

Další podpůrné materiály

 

U všech textů výše uvítáme vaše komentáře a budeme vděční za upozornění na chyby a za náměty na zlepšení.

Zdeňka Koupilová, Petr Kácovský

Poděkování

Tvorba 1. kapitoly byla podpořena z projektu „Podpora přípravy budoucích učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK“ (v rámci tzv. „Ukazatele P“) v roce 2020.

Vznik 4. a 5. kapitoly byl podpořen v rámci opatření na podporu studijních programů zaměřených na přípravu budoucích učitelů na pedagogických i nepedagogických fakultách veřejných vysokých škol (2021).

Realizace 6. kapitoly byla v roce 2022 podpořena MŠMT v rámci opatření na podporu studijních programů specificky zaměřených na přípravu učitelů s deficitními aprobacemi na nepedagogických fakultách veřejných vysokých škol.

Realizace textu „Komentované výpočty v termodynamice“ byla v roce 2022 podpořena MŠMT v rámci opatření na podporu studijních programů zaměřených na přípravu budoucích učitelů na pedagogických i nepedagogických fakultách veřejných vysokých škol.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:5. 10. 2015
V případě problémů se obraťte na Webmastera.