změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Úvod do matematických metod fyziky (NFUF804)

Výklad a procvičení různých matematických metod používaných v úvodním fyzikálním kursu. Důraz je kladen na jejich praktickou aplikaci pro řešení konkrétních fyzikálních úloh.

Podmínky k získání zápočtu

Probíraná témata (ZS 2023/2024)

Studijní text

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:5. 1. 2014
V případě problémů se obraťte na Webmastera.