změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Didaktika fyziky

Aktuální informace z Didaktiky fyziky


Aktuální informace o předmětech Didaktika fyziky I a II sledujte na webových stránkách vyučujících:
doc. Vojtěcha Žáka: http://kdf.mff.cuni.cz/~zak/vyuka.php
a dr. Martiny Kekule: http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule/vyuka_didaktika.php.

Vybrané kapitoly z Didaktiky fyziky

Studijní text pro předmět Didaktika fyziky I na MFF UK. Vybrané kapitoly.
Ke stažení ve formátu .pdf.
Tvorba materiálu byla podpořena z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2020, projekt Podpora zkvalitnění přípravy učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK.

Náměty na odstraňování žákovských miskoncepcí

Úvodní text o následujících materiálech.

Přednášky vedené prof. Emanuelem Svobodou

Prezentace k přednáškám Didaktiky fyziky vedené prof. Emanuelem Svobodou.
 1. ÚVOD DO DIDAKTIKY FYZIKY
 2. CÍLE VÝUKY FYZIKY
 3. DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY)
 4. METODY VÝUKY FYZIKY
 5. POKUSY VE VÝUCE FYZIKY
 6. METODIKA ŘEŠENÍ FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
 7. ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY FYZIKY
 8. DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY
 9. DIAGNOSTIKA FYZIKÁLNÍCH VĚDOMOSTÍ
 10. DIDAKTICKÉ TESTY
 11. PŘÍPRAVA UČITELE NA VYUČOVACÍ HODINU FYZIKY

...

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:5. 1. 2014
V případě problémů se obraťte na Webmastera.