změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Zkušenosti s distanční výukou

Zkušenosti získané během nouzové distanční výuky v LS2019/2020

Zpracování podkladů získaných od studentů a vytipovaní příkladů, jak vést interaktivní online výuku a efektivní distanční výuku na základě zkušeností z LS 2019/2020, bylo podpořeno z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2020, projekt Podpora zkvalitnění přípravy učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK.

Závěrečná zpráva

Konkrétní příklady byly sestaveny do tří webinářů realizovaných pod Centrem CŽV UK. Materiály i odkazy na nahrávky těchto webinářů jsou k dispozici níže na této stránce.

 


 

Just in Time Teaching aneb příprava na výuku trochu jinak (zkušenosti z praxe)

Webinář pro Centrum CŽV

Webinář proběhl v prostředí MS Teams dne 3. 11. 2020.

Prezentace z webináře

Nahrávka webináře

Distanční výuka - vzájemná inpirace

Webinář pro Centrum CŽV

Webinář proběhl v prostředí MS Teams dne 2. 11. 2020.

Prezentace z webináře

Další materiály z webináře

Nahrávka webináře

Distanční výuka - jak mít interakci se studenty

Webinář pro Centrum CŽV

Webinář proběhl v prostředí MS Teams dne 1. 10. 2020.

Prezentace z webináře

Nahrávka webináře

Náplň webináře:

Webinář se nevěnoval:

 

 

Interaktivní distanční výuka – zkušenosti z letního semestru

Webinář proběhl v prostředí MS Teams dne 24. 9. 2020.

Byl určen zejména pro fyzikální sekci MFF UK.

Prezentace z webináře

Bohužel z webináře není pořízena videonahrávka. Webinář měl téměř totožný obsah s webinářem ze čtvrtka 1. 10. 2020 pořádaného v rámci Centra CŽV UK.

 


 

Případné další dotazy či nápady směřujte na Zdeňku Koupilovou.

 


Návod na připojení naleznete na stránkách UK.
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:22. 9. 2020
V případě problémů se obraťte na Webmastera.