Experimenty

Každému experimentu je věnována jedna stránka obsahující video zachycující demonstraci pokusu, dále pak slovní popis se schématickými obrázky, případně pracovní listy.

experimenty.txt · Poslední úprava: 2010/11/14 19:45 (upraveno mimo DokuWiki)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0