Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

experimenty:faradayova_klec [2011/01/01 22:48]
verka [Co když je to jinak?]
experimenty:faradayova_klec [2011/01/01 22:51] (aktuální)
Řádek 46: Řádek 46:
 ==== Mobil v autě ==== ==== Mobil v autě ====
  
-Zajímavým pokusem, který má blízkou souvislost s praxí je stínění elektromagnetického pole právě pomocí Faradayovy klece. Zde se již nejedná o „jednoduchou“ elektrostatiku, ale máme co do činění s elektromagnetickým polem. V životě se můžeme setkat s množstvím více či méně dokonalých Faradayových klecí – jejich příklady najdeme například v populárním článku [8]. Autor se zde zabývá především stíněním signálu mobilního tele-fonu a uvádí příklady, kde může dojít k zeslabení jeho signálu. Správně uvádí, že délka elek-tromagnetických vln u telefonů GSM 900 je přibližně 33 cm a pro GSM 1800 poloviční, tj. přibližně 17 cm a rovněž tvrdí, že umístíme-li mobil do klece, v níž jsou otvory menší, než je vlnová délka, na nichž telefon komunikuje, pak dojde k zeslabení signálu telefon.+Zajímavým pokusem, který má blízkou souvislost s praxí je stínění elektromagnetického pole právě pomocí Faradayovy klece. Zde se již nejedná o „jednoduchou“ elektrostatiku, ale máme co do činění s elektromagnetickým polem. V životě se můžeme setkat s množstvím více či méně dokonalých Faradayových klecí – jejich příklady najdeme například v populárním článku [8]. Autor se zde zabývá především stíněním signálu mobilního telefonu a uvádí příklady, kde může dojít k zeslabení jeho signálu. Správně uvádí, že délka elektromagnetických vln u telefonů GSM 900 je přibližně 33 cm a pro GSM 1800 poloviční, tj. přibližně 17 cm a rovněž tvrdí, že umístíme-li mobil do klece, v níž jsou otvory menší, než je vlnová délka, na nichž telefon komunikuje, pak dojde k zeslabení signálu telefonu.
  
 Toto tvrzení jsme chtěli vyzkoušet. Umístili jsme tedy mobil do popsané Faradayovy klece. Výsledek můžeme vidět na následujících dvou obrázcích, kde jeden ukazuje celkovou situaci a druhý detail ukazatele signálu. Je patrné, že mobil má stále plný signál. Není tak problém se do klece dovolat. Jen není nikdo, kdo by hovor přijal. :-) Toto tvrzení jsme chtěli vyzkoušet. Umístili jsme tedy mobil do popsané Faradayovy klece. Výsledek můžeme vidět na následujících dvou obrázcích, kde jeden ukazuje celkovou situaci a druhý detail ukazatele signálu. Je patrné, že mobil má stále plný signál. Není tak problém se do klece dovolat. Jen není nikdo, kdo by hovor přijal. :-)
experimenty/faradayova_klec.txt · Poslední úprava: 2011/01/01 22:51 (upraveno mimo DokuWiki)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0