Netradiční transformátor

Motivace

  1. Je možné k demonstraci principu transformátoru použít něco jiného než vodiče?
  2. Je možné tranformovat něco zajímavějšího než harmonické napětí?

A proto: Transformujme hudbu pomocí prstů!

Jak na to?

magneticka_hudba_schema.jpg

Signál z přehrávače je zesílen a poté puštěn na primární cívku (600 závitů) transformátoru. Na sekundární straně je jen jeden závit, který je přes zesilovač puštěn do Notebooku. Ten v tomto případě slouží pouze pro záznam a vizualizaci zvuku.

Co lze ukázat

  • Velikost indukovaného napětí nezávisí na velikosti sekundární cívky - při zvětšování sekundárního závitu nedojde k viditelné změně amplitudy výstupního signálu.
  • Velikost indukovaného napětí závisí na počtu sekundární závitů. Jeden závit je dostatečný pro čistý zvuk, pokud však použijeme dva, amplituda vzroste přibližně na dvojnásobek.
  • Místo sekundárního vodiče lze použít i prsty - dlaň spolu s prsty tvoří většinu sekundárního vinutí, k prstům jsou pak pomocí krokosvorek připojeny kablíky, kterými se odvádí výstupní signál přes zesilovač do notebooku. Výsledný signál je na hranici šumu, ale stále poměrně zřetelný. Lepšího výsledku lze dosáhnout, pokud prsty namočíme případně obalíme alobalem.

Video

Technické poznámky

  • Pro záznam zvuku byl použit program Audacity
  • Zesilovač před notebookem je jednotranzistorový zesilovač, schema viz obr.:

experimenty/transformace_hudby.txt · Poslední úprava: 2010/12/25 21:29 (upraveno mimo DokuWiki)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0