Klasická elektrodynamika

Stránky jsou ve vývoji, prosím, omluvte případné chyby. V případě problémů nás neváhejte kontaktovat.

Co zde najdete?

Tyto stránky byly vytvořeny za účelem zpřístupnit jak materiály používané při přednášce Klasická elektrodynamika (pro 3. ročník bakalářského studia učitelství fyziky na MFF UK), tak další s nimi související. Jedná se především o popis, videa, pracovní listy, apod. k pokusům používaných při této přednášce, ale dalších souvisejících. Snažili jsme se materiály připravit tak, aby vám pomohli nejen při vašem vlastním studiu, ale byly použitelné i při vaší praxi - při výuce daného tématu na střední škole.

O předmětu

Přednáška formuluje základní veličiny a rovnice teorie elektromagnetického pole. Předvádí, že tato teorie je schopna vysvětlit nejdůležitější jevy, s nimiž se posluchač seznámil v přednášce Fyzika II (Elektřina a magnetismus), a odvozuje některé další jevy. Pro 3.r. Bc FV/FM.

start.txt · Poslední úprava: 2010/12/26 18:17 (upraveno mimo DokuWiki)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0