změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Praktické aplikace fyziky kondenzovaného stavu ZS 2020/2021

Sylabus předmětu

Praktické aplikace - příklady

Odkazy na nahrávky předmětu

Další zajímavé materiály

Tvorba textu "Deformace materiálů" byla podpořena v rámci projektu "Podpora přípravy budoucích učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK" (ukazatel P) v roce 2020.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:5. 1. 2014
V případě problémů se obraťte na Webmastera.