změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Úvod do kvantové mechaniky a kvantové teorie (NFUF204)

Dříve: Kvantová mechanika (NUFY100)

 

Rukopis skript k tomuto předmětu

 

Budu vděčná za upozornění na chyby a za náměty na zlepšení.

Zdeňka Koupilová

 

Tvorba kapitol 1, 2 a 3 byla podpořena z projektu „Podpora přípravy budoucích učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK“ (v rámci tzv. „Ukazatele P“) v roce 2019.

Tvorba kapitoly 6 a 7 byla podpořena z projektu „Podpora přípravy budoucích učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK“ (v rámci tzv. „Ukazatele P“) v roce 2020.

Základ kapitol 8 a 9 byla součástí bakalářské práce Bc. Jany Kyškové.

Základ kapitoly 5 byla součástí diplomové práce Mgr. Jany Legerské.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:5. 10. 2015
V případě problémů se obraťte na Webmastera.