změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Fyzikální Panorama – UFY088, UFY095

Program seminářů
Seminář se koná ve středu od 12:20 v posluchárně KDF, Troja, 7. patro.

V nejbližší budoucnosti nejsou plánovány žádné semináře.

Minulé semináře

Ve zvoleném období nebyly nalezeny žádné záznamy.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Zdeňka Koupilová Ph.D.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.