Pedagogika

Stránky pro studenty učitelství fyziky, matematiky a informatiky na MFF UK v Praze

Vyhledat na stránkách pedagogiky:

Pedagogika v učitelském studiu M – F – I – Dg

akademický rok 2023/2024

J. A. Komenský
Zimní semestrLetní semestr
Kód předmětu:NPEP401 NPEP402
NPEP901 (CŽV) NPEP902 (CŽV)
Čas konání:čtvrtek 16:30-18:00
Místo konání:Dle rozvrhu. V období 16. 10. až 24. 11. bude výuka online v prostředí Zoom z důvodu pracovní stáže vyučujícího v zahraničí.
Vyučující:PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (web)
Konzultační hodiny:Na základě předchozí osobní či e-mailové domluvy.