Pedagogika

Stránky pro studenty učitelství fyziky, matematiky a informatiky na MFF UK v Praze

Vyhledat na stránkách pedagogiky:

Pedagogika v učitelském studiu M – F – I – Dg

akademický rok 2022/23

J. A. Komenský
Zimní semestrLetní semestr
Kód předmětu:NPEP401 NPEP402
NPEP901 (CŽV) NPEP902 (CŽV)
Čas konání:Středa 9:00-10:30
Místo konání:Dle rozvrhu. V případě přechodu výuky na zcela distanční formu budou studenti informováni prostřednictvím e-mailu ze SISu. Výuka by probíhala v prostředí MS Teams ve stejný čas jako prezenční výuka.
Vyučující:PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (web)
Konzultační hodiny:na základě předchozí domluvy středa 11:00-16:00

Webové stránky včetně studijních podkladů vytvořila RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc.

Aktuální a upřesňující informace k průběhu výuky jsou v prostředí LMS Moodle. Přístupové údaje budou studentům sděleny na první přednášce v ZS i LS a jsou přístupné též u metod výuky Pedagogiky v SIS.