Pedagogika

Stránky pro studenty učitelství fyziky, matematiky a informatiky na MFF UK v Praze

Vyhledat na stránkách pedagogiky:

V případě potřeby kontaktujte vyučujícího emailem:

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. – martin.chval@pedf.cuni.cz