změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Pedagogické praxe z fyziky

Harmonogram a charakteristika pedagogických praxí

 

Studium učitelství fyziky pro SŠ

ročník semestr kód název předmětu délka praxe z fyziky poč. výstupů poznámka
3. Bc letní NFUF306 Pedagogická praxe z fyziky I 1 den v týdnu 2-3 Průběžná úvodní pedagogická praxe, při níž posluchač tráví v průběhu semestru jeden den v týdnu na ZŠ či SŠ.
1. Mgr. letní NFUF404 Pedagogická praxe z fyziky II 2 týdny 10 Celková délka praxe pro oba předměty je 4 týdny
2. Mgr. zimní NFUF407 Pedagogická praxe z fyziky III 2 týdny 12 Celková délka praxe pro oba předměty je 4 týdny

CŽV učitelství fyziky

typ školy kód název předmětu délka praxe z fyziky poč. výstupů poznámka
SŠ/ZŠ NFUF902 Pedagogická praxe z fyziky (CŽV) 4 týdny 22 Praxe se obvykle dělí na 2+2 týdny
Termíny praxí CŽV studia je možné domluvit individuálně i mimo termíny praxí denního studia.

Přiřazení studentů na školy

 

3. roč. Bc. léto – NFUF 306

Termín praxe: každá středa v LS
Termín přihlášky: 12.12.2022 Termín schůzky: bude upřesněn
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.

1. roč. Mgr. léto - NFUF 404

Termín praxe: 13.2. - 10.3.2023
Termín přihlášky: 12.12.2022 Termín schůzky: bude upřesněn
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.

2. roč. Mgr. zima - NFUF 407

Termín praxe: 29.9.2022 - 25.10.2022
Termín přihlášky: 15.6.2022 Termín schůzky: 14.9. v 18:00 online v MS Teams
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.
Pavel Gregor Gymnázium Kladno učí učí konzultanti F: D. Mandíková; M: M. Škorpilová uvádějící učitelé: Čápová (F), Kolínská (M)
Šárka Kotasová Gymnázium Čakovice učí -- konzultant F: V. Koudelková
Martin Landa Gymnázium Hořovice Irena Suttrová Irena Suttrová konzultanti F: D. Mandíková; M - P. Surynková
Veronika Laubrová Gymnázium Děčín Olga Kouřimská Hana Jirglová konzultanti F: D. Mandíková; M: Z. Halas
Markéta Matějková Gymnázium Nový PORG Praha Zdeněk Šabatka Zdeněk Šabatka konzultanti F: M. Ryston; M: Z. Halas
Aneta Tarabíková SPŠ Betlémská učí Jaroslava Divoká konzultanti F: M. Kekule; M: M. Škorpilová uvádějící učitelé: Kabátková (F)
Jasmína Tarakjiová Gymnázium Botičská učí Milada Rezková konzultanti F: J. Houfková; M: V. Moravcová uvádějící učitelé: Kráľová (F)
Sebastien Zikmund SPŠ Panská učí učí konzultanti F: I. Dvořáková; M: J. Staněk uvádějící učitelé: Škodová (M), Reichl (F)

Termín praxe: 3.11.2014 - 14.11.2014
Termín přihlášky: 3.10.2014 Termín schůzky: bude upřesněn
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.

Termín praxe: 9.3.2015 - 1.4.2015
Termín přihlášky: 20.1.2015 Termín schůzky: bude upřesněn
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.

Termín praxe: 1.10.2014 - 24.10.2014
Termín přihlášky: 26.8.2014 Termín schůzky: materiály si studenti vyzvednou osobně
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.

CŽV - NFUF 902

Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.
Marek Biroš G Prešov Iveta Štefančínová 27.5. - 10.6.2021; 10 výstupů
Marek Biroš PORG Libeň Fabián -- 2 týdny, říjen 2022, 12 výstupů
Zuzana Johanovská G Opatov, Praha Ničová -- 2 týdny, individuální domluva
Filip Klimovič G Vítězná Pláň, Praha učí --
Alžběta Kuižová G Prešov, G Opatov Štefaničová, Krchová -- Prešov: 11.10. - 22.10.; Opatov: 1.11. - 12.11.
Roberto Lombino G Heyrovského, Praha 5 Vilém Bauer -- 4 týdny, 22 hodin, rozloženo od 11.2021
František Zajíc G Christiana Dopplera, Praha učí

Povinnosti posluchače při pedagogické praxi

 1. Posluchač se zúčastní instruktáže k pedagogické praxi. Termín naleznete na nástěnkách KDM (v Karlíně) a KDF (V Holešovičkách 2, 7.patro), na kterých je zveřejňována i informace o přidělení na školy, nebo na adrese http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/praxe/
 2. Pokud si posluchač předem nedohodne - telefonicky či osobně - s fakultními učiteli (= učitelé, vedoucí praxi na příslušné škole) hodinu nástupu na praxi první den, dostaví se do příslušné školy v 7,30 hod. Představí se řediteli školy a s fakultními učiteli dojedná rozvrh hospitací a samostatných výstupů.
 3. Rozvrh výstupů doručí posluchač obratem (osobně, poštou, faxem, e-mailem) na příslušné katedry (Nezapomeňte vyplnit začátky vyučovacích hodin.) :
  • fyzika - KDF, dr. Mandíková
  • matematika - KDM, pí. Blažková
 4. Po dobu praxe dochází posluchač denně do školy a pobývá zde po celou pracovní dobu fakultního učitele.
 5. Posluchač hospituje v hodinách fakultního učitele, případně ve výuce svých kolegů, kteří konají souběžně praxi na téže škole. Může se jít podívat i do hodin dalších učitelů, pokud s tím budou dotyční souhlasit.
 6. Na vyučovací hodiny si posluchač udělá písemnou přípravu a zkonzultuje ji včas s fakultním učitelem. Ve fyzice si nezapomene přezkoušet předem potřebné pomůcky.
 7. Posluchač se zapojuje i do dalších činností ve škole jako např.:
  • pomoc při přípravě fyzikálních experimentů a při jejich provádění ve třídě
  • příprava a asistence při laboratorních pracích žáků
  • pomoc s přípravou a opravami písemných prací
  • asistence při výuce v počítačové učebně
  • dozory a suplování, pedagogické porady
  • opravy, úklid pomůcek
 8. Posluchač vede dokumentaci o praxi (DENNÍ ZÁZNAM).
 9. O případné nepřítomnosti na praxi (nemoc, apod.) včas informuje fakultního učitele a řádně se omluví (např. dokladem od lékaře, apod.). Veškeré změny ve výuce oproti odevzdanému rozvrhu okamžitě ohlásí též na příslušné katedře - pí Blažkové (M), pí. Šulcové (F).
 10. Poslední den praxe předloží fakultnímu učiteli k podpisu vyplněný DENNÍ ZÁZNAM o průběhu pedagogické praxe.
 11. Nejpozději týden po skončení praxe odevzdá DENNÍ ZÁZNAM praxe z matematiky pí Blažkové na sekretariát KDM a DENNÍ ZÁZNAM praxe z fyziky spolu s Hodnocením praxe z fyziky dr. Mandíkové či pí. Šulcové na sekretariát KDF.
 12. Pokud bude posluchač požádán svým fakultním učitelem o osobní doručení HODNOCENÍ a PREZENČNÍHO LISTU na MFF, měl by tak učinit též do týdne po skončení praxe, aby mohla být učiteli řádně vyplacena odměna za vedení praxe.
 13. Zápočet z fyziky obdrží ve vypsaném termínu na KDF od dr. Mandíkové, zápočet z matematiky obdrží na KDM od svého hospitujícího pedagoga či od zástupce vedoucího KDM (u praxí mimo Prahu).

Podmínky udělení zápočtu:

 1. úspěšné absolvování pedagogické praxe v předepsaném rozsahu doložené údaji v DENNÍM ZÁZNAMU i v PREZENČNÍM LISTU, který vyplňuje a odesílá fakultní učitel
 2. předložení písemných příprav při zápočtu
 3. odevzdání hodnocení praxe z fyziky (jen u fyziky)

Dokumenty a formuláře ke stažení

Dokument Adobe PDF MS Office Platnost
Přihláška na praxi formát Adobe PDF formát Micorosoft Word Praxe I, II a III, CŽV
Povinnosti posluchače formát Adobe PDF formát Micorosoft Word Všechny praxe
Denní záznam formát Adobe PDF formát Micorosoft Excel Všechny praxe
Rozvrh hodin - jednostranný formát Adobe PDF formát Micorosoft Excel Praxe I
Rozvrh hodin - dvoustranný formát Adobe PDF formát Micorosoft Excel Praxe II a III, CŽV
Hodnocení praxe posluchačem formát Adobe PDF formát Micorosoft Word Praxe I
Hodnocení praxe posluchačem formát Adobe PDF formát Micorosoft Word Praxe II a III
Pozorovací archy formát Adobe PDF Praxe I (příp. II a III)
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2022-12-01
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.