změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Pedagogické praxe z fyziky

Harmonogram a charakteristika pedagogických praxí

 

Studium učitelství fyziky pro SŠ

ročník semestr kód název předmětu délka praxe z fyziky poč. výstupů poznámka
3. Bc letní NFUF306 Pedagogická praxe z fyziky I 1 den v týdnu 2-3 Průběžná úvodní pedagogická praxe, při níž posluchač tráví v průběhu semestru jeden den v týdnu na ZŠ či SŠ.
1. Mgr. letní NFUF404 Pedagogická praxe z fyziky II 2 týdny 10 Celková délka praxe pro oba předměty je 4 týdny
2. Mgr. zimní NFUF407 Pedagogická praxe z fyziky III 2 týdny 12 Celková délka praxe pro oba předměty je 4 týdny

CŽV učitelství fyziky

typ školy kód název předmětu délka praxe z fyziky poč. výstupů poznámka
SŠ/ZŠ NFUF902 Pedagogická praxe z fyziky (CŽV) 4 týdny 22 Praxe se obvykle dělí na 2+2 týdny
Termíny praxí CŽV studia je možné domluvit individuálně i mimo termíny praxí denního studia.

Přiřazení studentů na školy

 

3. roč. Bc. léto – NFUF 306

Termín praxe: každá středa v LS
Termín přihlášky: 12.12.2023 Termín schůzky: 21.2.2024, 14:00
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.
Marie Beránková Karlínské gymnázium, Praha 8 Věra Dědečková Věra Dědečková konzultanti: F- Houfková, M - Robová
Fabián Bílý Gymnázium Pražačka, Praha 3 určí Petr Stříbný určí Petr Stříbný konzultanti: F- Snětinová, M - Moravcová
Tereza Houserová SPŠ Ječná, Praha 2 Filip Kallmünzer Eva Neugebauerová konzultanti: F- Dvořáková, M - Staněk
Štěpán Janoušek Gymnázium Pražačka, Praha 3 určí Petr Stříbný určí Petr Stříbný konzultanti: F- Snětinová, M - Moravcová
Michaela  Jašková Gymnázium Na Zatlance, Praha 5 Vojtěch Hála Leona Soukupová konzultanti: F- Chvál, M - Staněk
Veronika Kabelová Karlínské gymnázium, Praha 8 Věra Dědečková Věra Dědečková konzultanti: F- Houfková, M - Robová
Jakub Krieger Gymnázium Botičská, Praha 2 Michaela Králová -- konzultanti: F- Dvořáková kombinace Che - Fy
Magdalena Kriegrová Gymnázium Na Zatlance, Praha 5 Vojtěch Hála Leona Soukupová konzultanti: F- Chvál, M - Staněk
Michal Kupec Gymnázium Písek bude upřesněno bude upřesněno
Kristýna Tilňáková SPŠ Ječná, Praha 2 Filip Kallmünzer Eva Neugebauerová konzultanti: F- Dvořáková, M - Halas

1. roč. Mgr. léto - NFUF 404

Termín praxe: 19.2. - 15.3.2024
Termín přihlášky: 12.12.2023 Termín schůzky: bude upřesněn
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.
Michaela  Arnoštová Gymnázium Heyrovského, Praha 5 Jana Martínková Lenka Giannitsi konzultanti: F- Kolář, M - Robová
Jindřich Dvořák Gymnázium Litoměřická, Praha 9 učí Jana Dvořáková konzultanti: F- Koudelková, M - Staněk
Václav Kohout Gymnázium Kladno Jana Kolínská Lenka Smyčková konzultanti: F- Mandíková, M - Škorpilová
Eva Kšírová Gymnázium Litoměřická, Praha 9 Jitka Puchmajerová Iveta Rozumová konzultanti: F- Koudelková, M - Staněk
Adrian Majoros Gymnázium Ch. Dopplera, Praha 5 Štěpánka Jirošová uznáno konzultanti: F- Kácovský
Adam Růžička Gymnázium Heyrovského, Praha 5 Jana Martínková Lenka Giannitsi konzultanti: F- Kolář, M - Robová
Vojtěch Šesták G Mělník učí ZŠ Kly Hilská konzultanti: F- Mandíková, M - Robová

2. roč. Mgr. zima - NFUF 407

Termín praxe: 2.10. - 25.10.2023
Termín přihlášky: 14.6.2023 Termín schůzky: 18.9.2023; 19:00 MS Teams
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.
Martin Bureš Gymnázium Čakovice, Praha 9 učí -- jen fyzika
Kata Fodor Gymnázium Heyrovského, Praha 5 Jana Martínková Lenka Giannitsi Konzultanti: F - Drozd; M - Robová praxe od 25.9:.
David Holý Gymnázium Voděradská, Praha 10 učí Konzultanti: F - Žák; M - Halas matematika na Přírodní škole
Jaroslav Kafka Gymnázium Omská, Praha 10 učí Vít Vlasák Konzultanti: F - Houfková; M - Staněk matematika na Písnické
Iva Koblížková Gymnázium Na Vítězné Pláni, Praha 4 učí Konzultanti: F - Kácovský; M - Moravcová matematika v Českých Budějovicích
Jaroslav Nauš Gymnázium Litoměřická, Praha 9 Jitka Puchmajerová Jitka Puchmajerová Konzultanti: F - Mandíková; M - Rmoutil
Daniel Slezák ZŠ Mendelova, Praha 11 učí Konzultanti: F - Koudelková; M - Staněk
Kateřina Tetalová Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská, Praha 5 Štěpánka Jirošová V. Semeráková Konzultanti: F - Kolář; M - Hromadová

Termín praxe: 3.11.2014 - 14.11.2014
Termín přihlášky: 3.10.2014 Termín schůzky: bude upřesněn
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.

Termín praxe: 9.3.2015 - 1.4.2015
Termín přihlášky: 20.1.2015 Termín schůzky: bude upřesněn
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.

Termín praxe: 1.10.2014 - 24.10.2014
Termín přihlášky: 26.8.2014 Termín schůzky: materiály si studenti vyzvednou osobně
Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.

CŽV - NFUF 902

Jméno a příjmení Škola Fak. učitel F Fak. učitel M VUP Pozn.
Roman Dědic Gymnázium Ch. Dopplera, Praha 5 Štěpánka Jirošová -- konzultant - Petr Kácovský 2 týdny, leden - únor 2024, 12 výstupů
Zuzana Johanovská G Opatov, Praha Ničová -- 2 týdny, individuální domluva
Filip Klimovič G Vítězná Pláň, Praha učí --
Alžběta Kuižová G Prešov, G Opatov Štefaničová, Krchová -- Prešov: 11.10. - 22.10.; Opatov: 1.11. - 12.11.
Roberto Lombino G Heyrovského, Praha 5 Vilém Bauer -- 4 týdny, 22 hodin, rozloženo od 11.2021
František Zajíc G Christiana Dopplera, Praha učí

Povinnosti posluchače při pedagogické praxi

 1. Posluchač se zúčastní instruktáže k pedagogické praxi. Termín naleznete na nástěnkách KDM (v Karlíně) a KDF (V Holešovičkách 2, 7.patro), na kterých je zveřejňována i informace o přidělení na školy, nebo na adrese http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/praxe/
 2. Pokud si posluchač předem nedohodne - telefonicky či osobně - s fakultními učiteli (= učitelé, vedoucí praxi na příslušné škole) hodinu nástupu na praxi první den, dostaví se do příslušné školy v 7,30 hod. Představí se řediteli školy a s fakultními učiteli dojedná rozvrh hospitací a samostatných výstupů.
 3. Rozvrh výstupů doručí posluchač obratem (osobně, poštou, faxem, e-mailem) na příslušné katedry (Nezapomeňte vyplnit začátky vyučovacích hodin.) :
  • fyzika - KDF, dr. Mandíková
  • matematika - KDM, pí. Blažková
 4. Po dobu praxe dochází posluchač denně do školy a pobývá zde po celou pracovní dobu fakultního učitele.
 5. Posluchač hospituje v hodinách fakultního učitele, případně ve výuce svých kolegů, kteří konají souběžně praxi na téže škole. Může se jít podívat i do hodin dalších učitelů, pokud s tím budou dotyční souhlasit.
 6. Na vyučovací hodiny si posluchač udělá písemnou přípravu a zkonzultuje ji včas s fakultním učitelem. Ve fyzice si nezapomene přezkoušet předem potřebné pomůcky.
 7. Posluchač se zapojuje i do dalších činností ve škole jako např.:
  • pomoc při přípravě fyzikálních experimentů a při jejich provádění ve třídě
  • příprava a asistence při laboratorních pracích žáků
  • pomoc s přípravou a opravami písemných prací
  • asistence při výuce v počítačové učebně
  • dozory a suplování, pedagogické porady
  • opravy, úklid pomůcek
 8. Posluchač vede dokumentaci o praxi (DENNÍ ZÁZNAM).
 9. O případné nepřítomnosti na praxi (nemoc, apod.) včas informuje fakultního učitele a řádně se omluví (např. dokladem od lékaře, apod.). Veškeré změny ve výuce oproti odevzdanému rozvrhu okamžitě ohlásí též na příslušné katedře - pí Blažkové (M), pí. Šulcové (F).
 10. Poslední den praxe předloží fakultnímu učiteli k podpisu vyplněný DENNÍ ZÁZNAM o průběhu pedagogické praxe.
 11. Nejpozději týden po skončení praxe odevzdá DENNÍ ZÁZNAM praxe z matematiky pí Blažkové na sekretariát KDM a DENNÍ ZÁZNAM praxe z fyziky spolu s Hodnocením praxe z fyziky dr. Mandíkové či pí. Šulcové na sekretariát KDF.
 12. Pokud bude posluchač požádán svým fakultním učitelem o osobní doručení HODNOCENÍ a PREZENČNÍHO LISTU na MFF, měl by tak učinit též do týdne po skončení praxe, aby mohla být učiteli řádně vyplacena odměna za vedení praxe.
 13. Zápočet z fyziky obdrží ve vypsaném termínu na KDF od dr. Mandíkové, zápočet z matematiky obdrží na KDM od svého hospitujícího pedagoga či od zástupce vedoucího KDM (u praxí mimo Prahu).

Podmínky udělení zápočtu:

 1. úspěšné absolvování pedagogické praxe v předepsaném rozsahu doložené údaji v DENNÍM ZÁZNAMU i v PREZENČNÍM LISTU, který vyplňuje a odesílá fakultní učitel
 2. předložení písemných příprav při zápočtu
 3. odevzdání hodnocení praxe z fyziky (jen u fyziky)

Dokumenty a formuláře ke stažení

Dokument Adobe PDF MS Office Platnost
Přihláška na praxi formát Adobe PDF formát Micorosoft Word Praxe I, II a III, CŽV
Povinnosti posluchače formát Adobe PDF formát Micorosoft Word Všechny praxe
Denní záznam formát Adobe PDF formát Micorosoft Excel Všechny praxe
Rozvrh hodin - jednostranný formát Adobe PDF formát Micorosoft Excel Praxe I
Rozvrh hodin - dvoustranný formát Adobe PDF formát Micorosoft Excel Praxe II a III, CŽV
Hodnocení praxe posluchačem formát Adobe PDF formát Micorosoft Word Praxe I
Hodnocení praxe posluchačem formát Adobe PDF formát Micorosoft Word Praxe II a III
Pozorovací archy formát Adobe PDF Praxe I (příp. II a III)
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-04-11
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.