změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

PRAKTIKUM ŠKOLNÍCH POKUSŮ I

Zkušební text k úloze Světelné jevy I - geometrická optika

Seznam úloh
Popis pokusů a teorie

Newtonův dalekohled

Princip dalekohledu a jeho příprava k pozorování

Tvorba materiálu byla podpořena z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2020, projekt Podpora zkvalitnění přípravy učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.