Praktikum školních pokusů 2

Seminář je určen pro 1. ročník navazujícího Mgr. studia učitelství Fyziky. Seminář zahrnuje 8 témat z elektřiny a magnetismu, jeho hodinová dotace je 4 hodiny týdně (kromě týdnů, kdy probíhají pedagogické praxe). Každé téma obsahuje celou škálu pokusů: od velmi jednoduchých, které lze dělat s pomůckami, které mají typicky doma studenti-účastníci semináře i jejich budoucí žáci až po pokusy s náročnějším vybavením, u kterého se nedá předpokládat, že by ho účastníci semináře ve své budoucí škole měli.

Cílem semináře je hlavně, aby si studenti:

  • vyzkoušeli demonstrační pokusy z elektřiny a magnetismu a získali zručnost při jejich provádění
  • vyzkoušeli „žákovské“ pokusy z pozice žáka
  • připomněli a upevnili znalosti z oblasti elektřiny a magnetismu.

V neposlední řadě studenti – posluchači získají „databázi“ pokusů z elektřiny a magnetismu, kterou pak mohou používat při své budoucí profesní práci.

Návody k pokusům jsou k dispozici po kapitolách pod jednotlivými tématy vlevo. Pokusy jsou také postupně zpracovávány do sbírky fyzikálních pokusů.

Návody na pokusy jsou průběžně upravovány podle připomínek studentů. Máte-li proto k návodům jakékoliv dotazy či připomínky, budeme rádi, když nám dáte vědět.

Požadavky na zápočet:

  • Aktivně absolvovat všech osm témat
  • Vybrat si 3-5 libovolných pokusů (takových, které vás zaujaly a chtěli byste je zařadit do své výuky) a ke každému písemně sepsat (a odevzdat), jak a kam byste je zařadili - co by jim předcházelo, co by po nich následovalo, jak by byly použity, co by bylo smyslem jejich zařazení, apod.
start.txt · Poslední úprava: 2020/06/23 11:03 autor: verka
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0