Praktikum školních pokusů 2

Seminář je určen pro 1. ročník navazujícího Mgr. studia učitelství Fyziky. Seminář zahrnuje 8 témat z elektřiny a magnetismu, jeho hodinová dotace je 4 hodiny týdně (kromě týdnů, kdy probíhají pedagogické praxe). Každé téma obsahuje celou škálu pokusů: od velmi jednoduchých, které lze dělat s pomůckami, které mají typicky doma studenti-účastníci semináře i jejich budoucí žáci až po pokusy s náročnějším vybavením, u kterého se nedá předpokládat, že by ho účastníci semináře ve své budoucí škole měli.

Cílem semináře je hlavně, aby si studenti:

  • vyzkoušeli demonstrační pokusy z elektřiny a magnetismu a získali zručnost při jejich provádění
  • vyzkoušeli „žákovské“ pokusy z pozice žáka
  • připomněli a upevnili znalosti z oblasti elektřiny a magnetismu.

V neposlední řadě studenti – posluchači získají „databázi“ pokusů z elektřiny a magnetismu, kterou pak mohou používat při své budoucí profesní práci.

Návody k pokusům jsou k dispozici po kapitolách pod jednotlivými tématy vlevo. Pokusy jsou také postupně zpracovávány do sbírky fyzikálních pokusů.

Návody na pokusy jsou průběžně upravovány podle připomínek studentů. Máte-li proto k návodům jakékoliv dotazy či připomínky, budeme rádi, když nám dáte vědět.

Požadavky na zápočet:

  • Aktivně absolvovat všech osm témat
  • Vybrat si 3-5 libovolných pokusů (takových, které vás zaujaly a chtěli byste je zařadit do své výuky) a ke každému písemně sepsat (a odevzdat), jak a kam byste je zařadili - co by jim předcházelo, co by po nich následovalo, jak by byly použity, co by bylo smyslem jejich zařazení, apod. Příklady, jak takové zpracování může vypadat, jsou na stránce Zápočty. Práci je potřeba odevzdat nejpozději 15.9. daného akademického roku.
start.txt · Poslední úprava: 2022/09/15 13:02 autor: verka
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0