Elektromagnetické kmitání a vlnění

Témata:

 • Elektromagnetické kmitání
  • Tlumené elektromagnetické kmitání
  • Netlumené elektromagnetické kmitání
 • Elektromagnetické vlnění
  • Pokusy s Lecherovým vedením
  • Pokusy se školní mikrovlnnou soupravou
  • Pokusy s mikrovlnnou troubou
  • Základní princip rozhlasového přijímače

Elektromagnetické kmitání a vlnění

08a_elmag_vlneni.txt · Poslední úprava: 2022/12/16 15:33 autor: verka
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0