Zápočty

Následující příklady ukazují typické zpracování experimentů na zápočet. Rozhodně ale nejde o jediné možnosti - forma zpracování je zcela na vás, trváme akorát na tom, aby bylo z textu jasné:

  • Pro jakou věkovou skupinu je experiment zpracován.
  • Jakou formou bude proveden (žákovsky, demonstračně, ve skupinách, v rámci laboratorní práce…?)
  • Do jakého tématu a jak bude experiment zařazen (co mu bude předcházet, co bude po hodině následovat?)
  • Jak bude hodina probíhat.

Pro vaše zpracování si prosím vyberte jiné experimenty než tyto uvedené (pokud danou hodinu nepojmete zcela jinak, než autoři příslušných textů).

Elektromagnetická indukce

LED v solném roztoku

Termistor

VA charakteristika žárovky

zapocty.txt · Poslední úprava: 2022/01/13 12:24 autor: verka
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0