změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Praktikum školních pokusů III

Seznam úloh pro zimní semestr 2019/20


Materiál k úloze    01. Stavová rovnice ideálního plynu

Materiál k úloze    02. Izotermy reálného plynu

Materiál k úloze    03. Měření rychlosti světla

Materiál k úloze    04. Spektroskopie

Materiál k úloze    05. Měrný elektrický náboj elektronu

Materiál k úloze    06. Vnější fotoelektrický jev

Materiál k úloze    07. Určení Planckovy konstanty pomocí LED

Materiál k úloze    08. Franckův – Hertzův pokus

Materiál k úloze    09. Spektrum rentgenky

Materiál k úloze    10. Duanův – Huntův zákon

Materiál k úloze    11. Vlnová optika

Materiál k úloze    12. Experimenty s mikrovlnami

Materiál k úloze    13. Elektrické pole deskového kondenzátoru

Materiál k úloze    14. Elektrické pole nabité koule

Materiál k úloze    15. Videoanalýza

Materiál k úloze    16. Analýza obrazu

Materiál k úloze    17. Stefanův – Boltzmannův zákon

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.