změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Fyzikální pokusy pro střední školy

Vzhledem ke stále nejasné epidemiologické situaci, ale i formě jak bude výuka na SŠ i VŠ probíhat, nebudou v prvním pololetí školního roku 2021/2022 vypsány termíny Fyzikálních pokusů pro střední školy. O konání pokusů ve 2. pololetí bude rozhodnuto v lednu 2022.

 

POZOR: Od roku 2019 probíhá přihlašování na vypsané termíny pokusů výhradně elektronicky.

Nově se také v přihlášce bude uvádět kontaktní osoba (typicky učitel, který bude studenty doprovázet), odhadovaný počet studentů a jejich ročník. Systém bude hlídat nepřekročení kapacity učebny. Zůstává cena 700 Kč za jednu skupinu o maximálně 40 studentech. Pokusy jsou určeny výhradně pro studenty středních škol, resp. vyšších ročníků víceletých gymnázií.

Organizační informace

 

Pokusové show probíhají v těchto tematických blocích:

 

Informační leták k pokusům pro SŠ
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2022-06-28
Za správnost odpovídá: Helena Šulcová
V případě problémů se obraťte na Webmastera.