změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Fyzikální pokusy pro střední školy

KDF MFF UK navazuje na úspěšnou tradici fyzikálních pokusů pro studenty středních škol a nabízí předvádění pokusových show i tento školní rok.

POZOR: Od letošního roku probíhá přihlašování na vypsané termíny pokusů výhradně elektronicky. Informace o přihlašování budou zveřejněny 11. září.

Nově se také v přihlášce bude uvádět kontaktní osoba (typicky učitel, který bude studenty doprovázet), odhadovaný počet studentů a jejich ročník. Systém bude hlídat nepřekročení kapacity učebny. Zůstává cena 700 Kč za jednu skupinu o maximálně 40 studentech. Pokusy jsou určeny výhradně pro studenty středních škol, resp. vyšších ročníků víceletých gymnázií.

Termíny ve školním roce 2019/2020

Organizační informace

 

Pokusové show probíhají v těchto tematických blocích:

 

Informační leták k pokusům pro SŠ
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2019-10-16
Za správnost odpovídá: Helena Šulcová
V případě problémů se obraťte na Webmastera.