změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Fyzikální pokusy pro střední školy – organizační informace

Místo a doba konání

Dopravní spojení

Technické informace

Přihlášky

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2020-06-02
Za správnost odpovídá: Helena Šulcová
V případě problémů se obraťte na Webmastera.