změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Upřesnění témat mikrovýstupů ke státní závěrečné zkoušce z fyziky a didaktiky fyziky pro školní rok 2023/24

 

 1. Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb
 2. Archimédův zákon pro kapaliny a plyny
 3. Mechanické kmitání
 4. Jednoduché optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled)
 5. Přenos tepla (vedením, prouděním, zářením)
 6. Elektrostatická indukce
 7. Ohmův zákon
 8. Magnetické pole vodiče a cívky s proudem
 9. Elektromagnetická indukce
 10. Transformátor
 11. Bipolární tranzistor a jeho užití jako spínače nebo zesilovače
 12. Obvod střídavého proudu s R, L, C

 

Mikrovýstup trvá cca 20 minut. Jeho součástí musí být demonstrační nebo frontální pokus ze středoškolské či základoškolské fyziky.

Na úvod mikrovýstupu je třeba říci pro jakou věkovou úroveň žáků je určen, jaké poznatky již žáci mají a jaké poznatky si mají v rámci mikrovýstupu osvojit.

Na přípravu má student 45 min. K dispozici bude mít současné středoškolské učebnice fyziky pro gymnázia. Student může při přípravě na mikrovýstup použít vlastní předem vypracovanou přípravu. Skripta z praktik školních pokusů k dispozici nejsou.

Student může využít pomůcky, které jsou k dispozici v praktikách, nebo si přinést vlastní pomůcky.

 


 

Archív

Upřesnění témat mikrovýstupů ke státní závěrečné zkoušce z fyziky a didaktiky fyziky pro školní rok 2022/23

 

 1. Zákon zachování hybnosti dvou těles
 2. Archimédův zákon pro kapaliny a plyny
 3. Mechanické vlnění
 4. Odraz a lom světla
 5. Interference světla
 6. Teplotní roztažnost (délková i objemová)
 7. Ohmův zákon
 8. Magnetické pole vodiče a cívky s proudem
 9. Elektromagnetická indukce
 10. Transformátor
 11. Polovodičová dioda a její použití
 12. Obvod střídavého proudu s R, L, C

Upřesnění témat mikrovýstupů ke státní závěrečné zkoušce z fyziky a didaktiky fyziky pro školní rok 2021/22

 1. Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb
 2. Archimédův zákon pro kapaliny a plyny
 3. Mechanické kmitání
 4. Odraz a lom světla
 5. Přenos tepla (vedením, prouděním, zářením)
 6. Elektrostatická indukce
 7. Ohmův zákon
 8. Magnetické pole vodiče a cívky s proudem
 9. Elektromagnetická indukce
 10. Transformátor
 11. Bipolární tranzistor a jeho užití jako spínače nebo zesilovače
 12. Obvod střídavého proudu s R, L, C

Upřesnění témat mikrovýstupů ke státní závěrečné zkoušce z fyziky a didaktiky fyziky pro školní rok 2020/21

 1. Zákon zachování hybnosti dvou těles
 2. Archimédův zákon pro kapaliny a plyny
 3. Mechanické vlnění
 4. Jednoduché optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled)
 5. Teplotní roztažnost (délková i objemová)
 6. Elektrostatická indukce
 7. Ohmův zákon
 8. Magnetické pole vodiče a cívky s proudem
 9. Elektromagnetická indukce
 10. Transformátor
 11. Polovodičová dioda a její použití
 12. Obvod střídavého proudu s R, L, C

Upřesnění témat mikrovýstupů ke státní závěrečné zkoušce z fyziky a didaktiky fyziky pro školní rok 2019/20

 1. Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb
 2. Hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak
 3. Mechanické kmitání
 4. Odraz a lom světla
 5. Přenos tepla (vedením, prouděním, zářením)
 6. Kapacita deskového kondenzátoru
 7. Ohmův zákon pro část obvodu a pro uzavřený obvod
 8. Magnetické pole vodiče a cívky s proudem
 9. Elektromagnetická indukce
 10. Transformátor
 11. Obvod střídavého proudu s R, L, C
 12. Tranzistor a jeho užití jako spínače, nebo zesilovače

Upřesnění témat mikrovýstupů ke státní závěrečné zkoušce z fyziky a didaktiky fyziky pro školní rok 2018/19

 1. Zákon zachování hybnosti dvou těles
 2. Archimédův zákon pro kapaliny a plyny
 3. Mechanické vlnění
 4. Odraz a lom světla
 5. Teplotní roztažnost (délková i objemová)
 6. Elektrostatická indukce
 7. Ohmův zákon pro část obvodu a pro uzavřený obvod
 8. Magnetické pole vodiče a cívky s proudem
 9. Elektromagnetická indukce
 10. Transformátor
 11. Obvod střídavého proudu s R, L, C
 12. Diodový jev a jeho užití
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.