Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Náměty na využití ICT

Moderní technologie a počítače patří ke světu kolem nás; proto je přirozené užívat je i při výuce fyziky. Žákovské preference v tomto směru potvrdilo i dotazníkové šetření v našem projektu. Na využívání ICT a moderních technologií navíc klade důraz i současná školská reforma. Proto považujeme za vhodné nabídnout učitelům fyziky jako jeden z výstupů projektu alespoň několik námětů na využití ICT a moderních technologií ve výuce.

Tyto náměty spolu s obecnějšími komentáři jsou shrnuty v kapitole 5.5 publikace Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele. (L. Dvořák a kol., MATFYZPRESS, Praha 2008). Aby šlo o náměty využitelné pro všechny učitele, soustřeďujeme se přitom na využití jednoduchých a co nejlevnějších pomůcek. Většinou jde o využití počítače se zvukovou kartou a  běžně dostupnými programy (které jsou pro využití ve výuce zdarma). Z moderních technologií je uveden také námět týkající se polovodičů, opět v co nejjednodušší, ale přitom prakticky využitelné podobě.

Jako doplněk výše zmíněné kapitoly zde uvádíme některé vybrané náměty na užití ICT ve výuce fyziky spolu s ilustracemi, jak užívat příslušné programy pro pokusy, demonstrace a měření z oblasti zvuku.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006