Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Obsah stránky:
Jak žáky základních škol baví fyzika?
Jak žáky středních škol baví fyzika ve škole?
Jak žáky středních škol baví fyzika mimo školu?
Zábavnost x potřebnost fyziky v životě pohledem žáků středních škol

Jak žáky základních škol baví fyzika?

Fyzika ve škole mě docela baví, protože děláme pokusy, ale bavila by mě víc, kdybychom nepsali písemky z převodů.

Fyzika ve škole mě spíš nebaví, protože mě kámoška pomalu tahá s sebou a já jsem snadno ovladatelná, takže potom nedávám pozor, neumím to a potom mě to nebaví.

Výroky žáků základní školy


Jak žáky středních škol baví fyzika ve škole?

Fyzika ve škole mě docela baví, protože jsou i horší předměty.

Fyzika ve škole mě baví, ale jak kdy. Jsou témata, která hltám, a témata, u kterých usínám.

Fyzika ve škole mě nebaví, protože musím psát něco, čemu nerozumím.

Výroky žáků střední školy

V dotazníku pro středoškoláky jsme rozlišovali mezi vnímáním fyziky ve škole a mimo školu. Žáci opět mohli vyjádřit souhlas či nesouhlas pomocí čtyřstupňové škály - hodně baví, docela baví, spíš nebaví, vůbec nebaví.Jak žáky středních škol baví fyzika mimo školu?

Fyzika ve škole mě spíš nebaví, ale mimo školu už vůbec. Ve škole je aspoň legrace.

Fyzika mimo školu mě docela baví, protože mě baví, že můžu sama na něco přicházet.

Fyzika mimo školu mě spíš nebaví, protože nemám doma povoleno dělat pokusy.

Výroky žáků střední školy


Zábavnost x potřebnost fyziky v životě pohledem žáků středních škol

Fyziku v životě potřebovat nebudu. Chci sice změnit svět k lepšímu, ale ekologicky a k lepšímu.

Fyziku v životě potřebovat nebudu, chci studovat sport.

Fyziku v životě potřebovat nebudu, protože se ji budu snažit obloukem vyhýbat.

Fyziku v životě potřebovat budu. Např. moje potenciální děti se mne budou na všechno ptát, proč je to tak...

Fyziku v životě potřebovat budu, protože slouží k lepšímu přehledu a konstruktivnímu myšlení.

Fyziku v životě potřebovat budu, ale jen z praktického hlediska. Např. ochrana proti úrazu el. proudem.

Výroky žáků střední školy
http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 20. 12. 2008