Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Kritéria při výběru učitelů jako příkladů „dobré praxe“

Před vlastním výběrem učitelů, kteří měli sloužit jako příklady dobré praxe, jsme stanovili následující kritéria, která (přirozeně ne všechna) by mohl „dobrý učitel splňovat“:

Dovolíme si na tomto místě ještě jednou zdůraznit, že našim cílem nebylo objevit všechny dobré učitele fyziky v České republice, nebo učitele řadit do nějakého žebříčku, ale najít několik takových kantorů jako „příkladů dobré praxe“.

 

Zpět

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006