Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Metody používané vybranými dobrými učiteli v hodinách fyziky

Méně tradiční formy práce se třídou:

Méně tradiční formy přístupu učitele k žákům a způsobu jejich hodnocení:

Využití mimoškolních aktivit a zdrojů:

Využití herních prvků:

 

Zpět

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006