Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Zde naleznete seznam hlavních závěrů a doporučení pro výuku fyziky. Kvůli větší přehlednosti jsou jak závěry, tak doporučení uvedeny heslovitě. Preciznější formulace naleznete buďto na dalších stránkách tohoto projektu, nebo v publikovaných článcích.

Hlavní závěry získané z dotazníkového šetření

Hlavní doporučení pro výuku fyziky z motivačního hlediska

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006