Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Hlubší analýza dat z mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA.

Česká republika se od devadesátých let minulého století zapojuje do dvou velkých mezinárodních výzkumů zjišťujících znalosti a dovednosti žáků v oblasti matematiky, přírodních věd a čtenářské gramotnosti – TIMSS a PISA. Součástí výzkumů jsou kromě vlastních výkonových testů i rozsáhlá dotazníková šetření. V rámci projektu jsme se podrobněji zabývali zjištěními těchto výzkumů ve třech oblastech:

 

Více se o těchto výzkumech lze dozvědět na webových stránkách:

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006