Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Možnosti využití metod a forem neformálního vzdělávání k motivaci žáků

Neformální vzdělávání má své specifické rysy: Probíhá v uvolněnější atmosféře mimo běžnou výuku, lidé se ho účastní zpravidla dobrovolně a na vedoucího připadá méně účastníků než při běžné výuce žáků/studentů na učitele. Z toho vyplývá, že na akcích neformálního vzdělávání je možné dělat „více a lépe“ než při běžné výuce. Přesto existuje jistá inspirace přenositelná do běžné výuky:

Témata z kroužků fyziky pro středoškoláky

Literatura a odkazy

KOPECKÁ, V. Energie kolem nás. Brožurka ČEZ, 2009.

KOPECKÁ, V. Zájmový kroužek Pokusy kolem nás. Diplomová práce. Praha: MFF UK, 2006.

ŽÁK, V. Fyzika v projektové výuce. Diplomová práce. Praha: MFF UK, 2003.

Internetové stránky kroužků fyziky na Katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006