Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Závěrečný veřejný seminář

Závěrečný seminář seznamující odbornou i laickou veřejnost s výsledky semináře se konal ve čtvrtek 11. 12. 2008 od 12:30 do 17:00 hod. v posluchárně T2 v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 – Troja.

Semináře se zúčastnilo 47 lidí, převážně učitelů fyziky z různých typů škol, studentů MFF UK a pracovníků VŠ, kteří se starají o přípravu budoucích učitelů fyziky na vysokých školách.

Program semináře a prezentace vybraných příspěvků:

12:30 – 12:45 Zahájení semináře a základní informace o projektu
Leoš Dvořák, Zdeňka Koupilová
12:45 – 13:35 Dotazníkové šetření zjišťující, jak žákyně a žáci vnímají fyziku
Martina Kekule, Vojtěch Žák
13:35 – 14:05 Jak vnímají fyziku studenti pražských gymnázií?
Radko Pöschl
14:05 – 14:20 přestávka
14:20 – 15:20 Hlubší analýza dat z mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA a jejich interpretace.
Dana Mandíková
15:20 – 15:40 přestávka
15:40 – 16:15 Jaký je dobrý učitel fyziky?
Irena Dvořáková, Růžena Kolářová
16:15 – 16:30 Jak může fyzika přispívat k rozvíjení klíčových kompetencí na gymnáziu
Emanuel Svoboda
16:30 – 16:40 Charakteristika povolání týkajících se fyziky – konkrétní aktivita se žáky
Martina Kekule
16:40 – 16:50 Náměty na jednoduché využití ICT
Leoš Dvořák
16:50 – 17:00 Závěr semináře
http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006