změnit jazyk / switch language Department of Physics Education

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague

Search this site:

Project and grants of Department of Physics Education

Komplexní systém hodnocení

Period:1/2017 – 12/2019
Main researcher:Mgr. Tomáš Pavlas (ČŠI)
Researchers:RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (spoluřešitel z KDF)
Fund:ČŠI
Grant number:reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Period:1/2017 – 12/2019
Main researcher:prof. PaedDr. Radka Wildová, Csc. (PedF UK, odborný poradce a garant projektu)
Researchers:RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., RNDr. Dana Mandíková, CSc. (spoluřešitelé z KDF)
Fund:MŠMT
Grant number:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Period:1/2017 – 12/2019
Main researcher:doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (PedF UK)
Researchers:RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (řešitelé z KDF)
Fund:MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Grant number:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
web site

Výzkum efektivity různých forem a metodik experimentů ve výuce fyziky

Period:1/2017 – 12/2018
Main researcher:Mgr. Karel Havlíček
Researchers:Mgr. Matěj Ryston
Fund:GAUK
Grant number:1164216

Možnosti prezentace obecné teorie relativity středoškolsky vzdělaným studentům a zájemcům

Period:1/2017 – 12/2018
Main researcher:Mgr. Matěj Ryston
Researchers:Mgr. Karel Havlíček
Fund:GAUK
Grant number:1584717

Interaktivní fyzikální laboratoř – podpora středoškolské výuky

Period:1/2016 – 12/2018
Main researcher:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Fund:MŠMT
Grant number:IRP
web site

Fakultní školy

Period:1/2016 – 12/2018
Main researcher:RNDr. Dana Mandíková, CSc. (hlavní řešitelka dílčí části)
Fund:MŠMT
Grant number:IRP

Kroužek fyziky

Period:1/2016 – 12/2018
Main researcher:RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (řešitel dílčí části)
Fund:MŠMT
Grant number:IRP

Fyzika všemi smysly

Period:1/2016 – 12/2018
Main researcher:RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. (řešitelka dílčí části)
Fund:MŠMT
Grant number:IRP
web site

FyzWeb

Period:1/2016 – 12/2018
Main researcher:RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. (řešitelka dílčí části)
Fund:MŠMT
Grant number:IRP

Interaktivní fyzikální laboratoř – podpora středoškolské výuky

Period:1/2015 – 12/2015
Main researcher:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Fund:MŠMT
Grant number:IRP
web site

Inovace předmětů Praktikum školních pokusů I, II v souladu s novou akreditací oboru NMgr. studia Učitelství fyziky

Period:1/2015 – 12/2015
Main researcher:RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Fund:MŠMT
Grant number:IRP

Miskoncepce středoškolských studentů v termodynamice a jejich využití pro vývoj experimentů v Interaktivní fyzikální laboratoři

Period:1/2014 – 12/2015
Main researcher:Mgr. Petr Kácovský
Researchers:Mgr. Blanka Zajacová, RNDr. Mgr. Vojtěch Žák Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (vedoucí projektu)
Fund:GA UK
Grant number:1860214

Styly učení ve fyzice

Period:1/2013 – 12/2015
Main researcher:Mgr. Blanka Zajacová
Researchers:Mgr. Petr Kácovský, RNDr. Mgr. Vojtěch Žák Ph.D., RNDr. Martina Kekule Ph.D. (vedoucí projektu)
Fund:GA UK
Grant number:1124513

Interaktivní vyučovací metody typu Peer Instruction a studium jejich začleňování do výuky fyziky

Period:1/2013 – 12/2015
Main researcher:Mgr. Jana Šestáková
Researchers:doc. RNDr. Leoš Dvořák CSc (vedoucí projektu)
Fund:GA UK
Grant number:1408213

Interaktivní fyzikální laboratoř – podpora středoškolské výuky

Period:1/2014 – 12/2014
Main researcher:RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Fund:MŠMT
Grant number:IRP2014-IFL

Inovace předmětů Praktikum školních pokusů I, II

Period:1/2014 – 12/2014
Main researcher:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Fund:MŠMT
Grant number:IRP2014-PSP

ESTABLISH - European Science and Technology in Action: Building Links with Industry, Schools and Home

Period:12/2010 – 3/2014
Main researcher:doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Researchers:RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Fund:European Community
Grant number:244749
web site

Kompetence I (Aktivita 4 - Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce)

Period:7/2009 – 3/2014
Main researcher:Petr Struk (hlavní manažer projektu), RNDr. Dominik Dvořák (koordinátor Aktivity 4)
Researchers:z KDF: RNDr. Dana Mandíková, CSc. a RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (gestoři přírodovědné gramotnosti)
Fund:MŠMT
Grant number:CZ.1.07/4.1.00/06.0021
web site

Interaktivní fyzikální laboratoř – podpora středoškolské výuky

Period:1/2013 – 12/2013
Main researcher:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Fund:MŠMT
Grant number:IRP2013

Analysis of teaching methods developing the ability to solve quantitative physical problems and research of their practical impact using case study method.

Period:1/2011 – 12/2013
Main researcher:Mgr. Marie Snětinová
Researchers:Mgr. Jaroslav Reichl; RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.; Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (vedoucí projektu)
Fund:GA UK
Grant number:374711

Interaktivní fyzikální laboratoř – podpora středoškolské výuky

Period:1/2012 – 12/2012
Main researcher:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Fund:MŠMT
Grant number:IRP2012

Extension of the collection of solved problems in physics

Period:1/2011 – 12/2011
Main researcher:RNDr. Dana Mandíková,CSc.
Fund:FRVŠ
Grant number:F6 888
web site

Experimenty pro seminář "Praktikum školních pokusů II"

Period:1/2011 – 12/2011
Main researcher:RNDr. Zdeněk Šabatka
Researchers:Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.; Mgr. Věra Koudelková
Fund:FRVŠ
Grant number:G6 1120/2011

Interaktivní fyzikální laboratoř – podpora středoškolské výuky

Period:1/2011 – 12/2011
Main researcher:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Fund:MŠMT
Grant number:IRP2011

Inovativní postupy v přípravě budoucích učitelů a učitelek fyziky

Period:1/2010 – 12/2011
Main researcher:RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Researchers:KF na FPV UKF v Nitře
Fund:MŠMT v rámci programu KONTAKT
Grant number:MEB0810054

Multifunkční laboratoř pro rozvoj fyzikálního vzdělávání budoucích učitelů a dalších studentů MFF UK

Period:1/2010 – 12/2010
Main researcher:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Fund:FRVŠ
Grant number:A 948

Extension of the collection of solved problems in physics

Period:1/2010 – 12/2010
Main researcher:RNDr. Dana Mandíková,CSc.
Fund:FRVŠ
Grant number:F6 788
web site

Demonstration experiments for lectures "Physics I" and "Classical electrodynamics"

Period:1/2010 – 12/2010
Main researcher:RNDr. Zdeněk Šabatka
Researchers:Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.; Mgr. Věra Koudelková
Fund:FRVŠ
Grant number:G6 1237/2010

PHYS-WEB

Period:10/2009 – 9/2010
Main researcher:Andrzej Karbowski (Faculty od Physics, Astronomy and Applied Informatics, Nicolaus Copernicus University, Torun)
Researchers:Zdeňka Koupilová (KDF MFF UK, Praha), Peter Demkanin (Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava)
Fund:International Visegrad Fund
Grant number:20910347

Innovation of seminar "Electricity and magnetism step by step"

Period:1/2009 – 12/2009
Main researcher:Mgr. Věra Koudelková
Researchers:Mgr. Pavel Böhm, Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Fund:FRVŠ
Grant number:G6, 1044/2009

Studium změn modulu pružnosti některých hořčíkových slitin a kompozitů v závislosti na teplotě klasickými a rezonančními metodami

Period:1/2008 – 12/2009
Main researcher:RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (v ČR); Ing. František Nový, Ph.D. (v SR)
Researchers:ČR: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc., RNDr. Kristián Máthis, Ph.D.; SR: prof, Ing. Peter Palček, Ph.D., Ing. Branislav Hadzima, Ph.D., Ing. Veronika Valovičová
Fund:MŠMT
Grant number:MEB080806

Electronic collections of solved problems in mechanics and electromagnetism

Period:1/2008 – 12/2008
Main researcher:RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Researchers:RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Fund:FRVŠ
Grant number:F6 759
web site

Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání - kombinované kurzy s online podporou

Period:1/2007 – 12/2008
Main researcher:Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Fund:ESF-OPRLZ
Grant number:CZ04:1:03/3:1:15:2/0076

NPV II - Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Period:7/2006 – 12/2008
Main researcher:doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Researchers:RNDr. Zdeňka Koupilová (Broklová), Ph.D., PhDr. Martin Chvál, Ph.D, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., RNDr. Martina Kekule, RNDr. Irena Dvořáková (Koudelková), RNDr. Dana Mandíková CSc., prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., Mgr. Radko Pöschl, Mgr. Vojtěch Žák
Fund:MŠMT
Grant number:2E06020
web site

Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů s ohledem na specifika velkoměsta.

Period:1/2006 – 12/2007
Main researcher:Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Fund:ESF- JPD 3.1.
Grant number:CZ04:3:07/3:1:01:2/2037

Development of graphing skills in physics at secondary school

Period:1/2006 – 12/2006
Main researcher:Mgr. Martina Kekule (Gřondilová)
Researchers:doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Fund:FRVŠ
Grant number:G5/ 891

Research of physics education at grammar schools in the Czech Republic

Period:1/2005 – 12/2005
Main researcher:Mgr. Tomáš Kekule
Researchers:prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
Fund:FRVŠ
Grant number:975/2005/G5

Analýza stavu výuky na základních a středních školách

Period:1/2004 – 12/2005
Main researcher:PaedDr. G. Höfer,CSc., PedF. ZČU Plzeň
Researchers:prof. RNDr. E. Svoboda, CSc. a další
Fund:PedF ZČU Plzeň
Grant number:-
web site

Mikroprocesy plastické deformace v moderních slitinách a kompozitech na bázi lehkých kovů za zvýšených teplot

Period:1/2003 – 12/2005
Main researcher:Prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Researchers:Drozd Z., Gartnerová V., Chmelík F., Máthis K., Rudájevová A., Milička K.
Fund:GAČR
Grant number:106/03/0901
web site

Mechanika Vizuálně

Period:1/2005 – 12/2005
Main researcher:RNDr. Jan Koupil
Researchers:doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Fund:FRVŠ
Grant number:835/2005

Didaktická vývojová laboratoř

Period:1/2003 – 12/2003
Main researcher:RNDr. Zdeněk Drozd, PhD.
Researchers:-
Fund:FRVŠ
Grant number:2717B/2003

Web pro online learning na UK

Period:1/2003 – 12/2003
Main researcher:Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Fund:GAUK
Grant number:309/2003/A-INF/MFF

Aby fyzika žáky bavila

Period:1/2003 – 12/2003
Main researcher:Doc .RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
Researchers:Odborná skupina pro vyučování fyzice na základní škole při FPS JČMF
Fund:MŠMT
Grant number:-

ELLPROFT – European Lifelong Professional Training

Period:1/2002 – 12/2003
Main researcher:Arnaut Haeringer, University of Haute Alsace, Mulhouse, France
Researchers:doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Fund:EU
Grant number:100724-CP-1-2002-1FR-GRUNTVIG-G1
web site

Zavádění nových metod do učitelského vzdělávání na Univerzitě Karlově

Period:1/2002 – 12/2003
Main researcher:prof. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.
Researchers:zástupci z fakult: PřF, FF, FTVS, PedF , MFF UK za MFF: Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., Doc .RNDr. Růžena Kolářová, CSc., Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc., Doc .RNDr. Leo Boček, CSc. Mgr. Martin Chvál, Mgr. Kateřina Brychtová
Fund:MŠMT
Grant number:-

Školní experimenty v prostředí LabVIEW

Period:1/2002 – 12/2002
Main researcher:RNDr. František Lustig, CSc.
Researchers:Jan Koupil
Fund:FRVŠ
Grant number:G4 2417 / 2002

Využití zdrojů z Internetu ve výuce fyziky

Period:1/2002 – 12/2002
Main researcher:RNDr. Zdeněk Drozd, PhD.
Researchers:Jitka Houfková, PhD., Jana Burešová
Fund:FRVŠ
Grant number:G4-2427/2002

European Training Centre for Managers of Continuing Education Leonardo da Vinci project

Period:1/2001 – 12/2002
Main researcher:-
Researchers:Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Fund:CEPROF
Grant number:-

Mezipředmětové vazby ve výuce fyziky

Period:1/2001 – 12/2002
Main researcher:Doc .RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
Researchers:Odborná skupina pro vyučování fyzice na základní škole při FPS JČMF
Fund:MŠMT
Grant number:-

Experimentem k mikrostruktuře látek (experimentální kurz se školní rentgenovou aparaturou)

Period:1/2001 – 12/2001
Main researcher:RNDr. Zdeněk Drozd, PhD.
Fund:MŠMT
Grant number:-

Zpevnění a odpevnění vybraných hořčíkových slitin a kompozitů

Period:1/1999 – 12/2001
Main researcher:Prof.RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., Dr.h.c.
Researchers:RNDr. Miloš Janeček, CSc.; Doc.RNDr. František Chmelík, CSc.; RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D..; RNDr. Kristián Máthis
Fund:GAUK
Grant number:184/1999/B-FYZ/MFF
web site
http://kdf.mff.cuni.cz
Last update:2024-05-15
Data validity guaranteed by: Helena Šulcová
In case of problems please contact Webmaster.